SMART SHRINKING-utvecklat samhälle trots ett mindre antal invånare

/ Nyhetskategori: Allmänt

Intressant program imorgon 25.2 i Helsingfors, följ med webinar:

SMART SHRINKING – en ny början för områden med minskande befolkning -seminarium 25.2.
Publicerad: 10.02.2020
Varmt välkommen till ett av årets intressantaste seminarium inom regionutveckling! Tillställningen hålls tisdagen den 25.2.2020 kl. 11.15-14.00 i Riksdagshusets auditorium

Seminariet arrangeras i riksdagens auditorium, där det finns begränsat antal platser. Intresserade ombeds följa med seminariet via länken (för till utomstående server): https://mmm.videosync.fi/smart_shrinking

Vad är det som gör ett område attraktivt?
Ett områdes livskraft och människors välbefinnande är inte enbart beroende av befolkningsutveckling eller ekonomisk tillväxt. Perspektivet utvidgas med hjälp av Smart Shrinking – tillvägagångssättet som uppmuntrar till att tänka på utveckling i nya banor – mindre kan vara mer! Utöver Smart Shrinking får vi en inblick i vad multilokalitet innebär och hurdana karaktäristiska drag för framgångsrika landsbygds- och skärgårdsområden det finns i Finland och Norden. Under seminariet lyfter forskare från norden fram nya perspektiv som grund för regionernas livskraft.

Program
Som ordförande för seminariet fungerar riksdagsledamot, ordförande för Skärgårdsdelegationen Sandra Bergqvist.

11.15 Kaffe

11.45 Välkommen, ordförande för jord- och skogsbruksminister, Landsbygdspolitiska rådet Jari Leppä.

Smart shrinking as a base of vitality, associate professor Josefina Syssner, University of Linköping

Attractive rural areas and islands – Lessons from Finland and the Nordic countries, senior research fellow Michael Kull, Nordregio

En mer omfattande kunskapsbas för regionutveckling- multilokalitet och platsbaserad utveckling, specialforskare Kati Pitkänen, SYKE

13.30 Kommentarer

forskningschef Petri Kahila, Östra Finlands universitet, Region- och kommunforskningscentrat SPATIA

professor Sami Moisio, Helsingfors universitet

forskningsprofessor Hilkka Vihinen, Naturresursinstitutet

Seminariet ordnas av Landsbygdspolitiska rådet (MANE) och Skärgårdsdelegationen (SANK).

 

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare för det Landsbygdspolitiska rådet Christell Åström, christell.astrom@mmm.fi, tfn. 050 574 7993,

Generalsekreterare för Skärgårdsdelegationen Elina Auri, elina.auri@mmm.fi, tfn. 0400 744 900.