Finlands första havsplan godkänd- ett rent och produktivt hav skymtar i horisonten

/ Nyhetskategori: Allmänt

Nylands landskapsfullmäktige har för egen del godkänt Finlands första havsplan. Planen, som har siktet inställt på blå tillväxt och ett välmående hav, har nu godkänts i alla landskap med havskust.

− Kärnan i planen är att samordna olika slags intressen. Vi vill på en och samma gång stödja ett hållbart utnyttjande av havet, idkande av maritima näringar och en välmående havsmiljö, omtalar planeringschef Kaarina Rautio på Nylands förbund.https://www.uudenmaanliitto.fi/sv/nylands_forbund/nyhetsrum/meddelanden/landskapsfullmaktige_godkande_havsplanen_-_ett_rent_och_produktivt_hav_skymtar_i_horisonten.36855.blog

 

Bekanta dig med havsplanen:https://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/sv/merialuesuunnitelma-svenska/

Vad är en havsplan?

  • Finlands kustlandskap har för första gången utarbetat en riksomfattande havsplan som gäller hela det område som Finlands territorialvatten och ekonomiska zon täcker.
  • Den strategiska planen är avsedd att vara ett stöd för ett hållbart utnyttjande av havet, idkande av maritima näringar och en välmående havsmiljö. Planen har inga rättsverkningar.
  • Planhelheten består av tre geografiska delar. Nylands och Kymmenedalens förbund svarar tillsammans för Finska vikens område.
  • Med gemensam planering får man fram kunskap som är till nytta inom bland annat landskapsplanering och regionutveckling samt för maritima aktörer.
  • Landskapsfullmäktigeförsamlingarna godkände planen i slutet av år 2020. Motsvarande planer utarbetas med tio års intervall i alla EU-länder med havskust.