Årets skärgårdsvän

/ Nyhetskategori: Allmänt

Årets skärgårdsvän

Nordiska skärgårdssamarbetets delar varje år med början år 2021 ut en utmärkelse till en person som har gjort stor nytta för skärgårdarnas utveckling i Östersjön. Vi hyllar en person som är en vardagshjälte, ung eller gammal, kvinna eller man, en skärgårdshen som är en skärgårdsvän på någon av skärgårdssamarbetets 250 bebodda öar från Virojoki i öster till Vinön i väster och från Kaurissalo i norr till Häradskär i söder.
Vi har utsett Eva Widlund till årets skärgårdsvän.

Eva bor på vackra Vinön i Hjälmaren. Hon är lärare, känd för sin utomhuspedagogik. Vi uppmärksammar henne främst för att hon har varit Skärgårdarnas Riksförbunds medlemstidnings Vi skärgårdsbor redaktör sedan starten 2007, för 14 år sedan. Tidningen har i 51 nummer på sammanlagt 989 sidor givit allsidiga, positiva, ärliga och engagerande beskrivningar av de svenska skärgårdsbornas liv och villkor genom artiklar, personporträtt, ö-porträtt och bevakning av viktiga teman. Där har varit nordiska och europeiska utblickar med reportage från exempelvis Grekland, Skottland och Åland. Eva har givit öbor i hela Östersjön inblickar i andras skärgårdsliv. Hon är en folkbildare som oförtröttligt utvecklat kunskapen om öar och öbor fram tills att tidningens sista nummer utkom hösten 2020.
Eva var också den som gjorde verklighet av ”Skärgårdsbarnens geografibok” https://www.youtube.com/watch?v=eTxvN62Wgsk.

Ur boken vill vi särskilt lyfta fram musicerandet i Kosterskolan (sidan 56) och den coola kommentaren ”Vi behöver inte städa skolgården så ofta för vi kastar skräpet i papperskorgen” på sidan 82. Typiskt Eva att lyssna av och lyfta fram den stora avfallsfrågan i det lilla ö-perspektivet.
Styrelsen för Nordiska skärgårdssamarbetet tackar Eva för hennes insatser med ett stipendium om 5.000 kr.
Vi vill också hedra henne genom projektansökan ”Green Business Models”, där Nordiska skärgårdssamarbetet är en av parterna, och hoppas få finansiering för att ordna så att tre skärgårdsskolor (Sverige, Åland, Finland) kan få ett stipendium om vardera 5.000 euro för att göra studiebesök till ön Kökar på temat omställning till förnybar energi på en liten ö. Stipendiet skulle då heta ”Eva Widlunds stipendium” och kunna utlysas våren 2021.

Christian Pleijel                                                Annastina Sarlin
Ordförande                                                        Samarbetschef
+358-457-342 88 25                                        +358-40-158 05 55
christian@pleijel.ax                                         info@skargardssamarbetet.org

Eva Widlund. Foto:Christian Pleijel