Kurs i bobarhet

/ Nyhetskategori: Allmänt

Kurs i bobarhet- habitability

Distanskurs i ” bobarhet”, habitability- hur hållbar är din hemort? Vad kostar det att bo på din ö? Vad är vi bra på -vad bör utvecklas?
I mellersta Östersjöns skärgårdar finns 47 bebodda öar med en fast befolkning på över 50 och upp till 1.500 personer, sammanlagt nästan 15.000 personer. Femtusen av öborna bor i Finland, tvåtusen på Åland, sjutusen i Sverige. 16 av öarna ligger i Finland, 10 på Åland och 21 i Sverige. Nu ökar intresset för att bo i glesbygden- hur välanpassat är vår ö och vad skall vi bli bättre på?
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi arrangerar en distanskurs kring detta. NSS är delfinansiär och Christian Pleijel vår styrelseordförande har skapat denna modell och tillämpat detta på Kökar. Mer om kursen här:https://www.abo.fi/en/centre-for-lifelong-learning/habitability/

Kökarsbobarhetsmodell: Var-bobarhet