Aktuellt

Nytt från projektet Circular Water Challenge

Kan vi använda färskvatten två gånger? En knepig fråga som under år 2019 har studerats av en grupp forskare, studenter, tjänstemän, affärsmän och politiker. Studieobjekten var sju öar i Östersjön och deras aktuella VA-situation: Oaxen, Möja, Sandhamn, Kökar, Torsholma, Korpo och Örö. Ett gränsöverskridande projekt också vad gäller finansieringen från Region Stockholm, Forststyrelsen, kommuner och Nordiska skärgårdssamarbetet. Att å

Läs mer

På landsbygden är man lycklig-ny doktorsavhandling

Enligt en nyss publicerad doktorsavhandling ( Ghita Bodman "Leva ett med naturen ”Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”, Åbo Akademi) påvisas naturens påverkan på vårt välbefinnande. Enligt Bodman, urklipp från inledningen: " Att flytta från en tätbefolkad ensamhet till en glesbygd med närvaro och ett liv i en modern version av ursprunget ger livskvalitet. Naturen har tillgångar att främja hälsa och förhindra ohälsa. I naturen fi

Läs mer
/ Allmänt

Artikel i YLE om att flytta till skärgården

År 2019 fortsätter flyttströmmarna gå i en riktning som tömmer glesbygden på folk medan allt fler trängs i städerna. Men alltid har det också funnits de som går sin egen väg och väljer en motsatt riktning. Svenska Yle har träffat fyra personer som valt att bosätta sig i Korpo i Åbolands skärgård.

Läs mer